6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ข้อมูลพื้นฐาน