23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

 

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

Phukamkrutmaneeuthit School
เลขที่ 254 หมู่ 5
ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทรศัพท์ 056-792782
Email : admin@pku.ac.th

 

แผนที่ จาก Google Map
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

แผนผังภายใน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ