หน้าแรก


การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือก เลื่อนเป็น 22-27 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00-15.00 น.
 (โดยจะหยุดในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง)
https://sesa.obec.go.th/user/วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


Comments