6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

1Police 1School