6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

สรุปการเช็คชื่อการเข้าแถวเคารพธงชาติ