22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ข้อมูลนักเรียน