6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

แบบเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ