26 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

แบบเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ