6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

OTA 2565