23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

การดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
No gift Policy ปีงบฯ 2566

การดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
No Gift Policy