6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป