22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
จดหมายข่าว

นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)

      วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 1 จำนวน 183 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย   ขอขอบพระคุณ  คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ต่อไป