23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ข้อมูลพื้นฐาน

0IT5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

0IT5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ สถานศึกษา

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เลขที่ 254 หมู่ 5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์  056-792782  Email :  Pkuthitsc@gmail.com facebookโรงเรียน  :  https://www.facebook.com/pkusc

แผนที่