6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต

OIT40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน