3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต

OIT37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

OIT37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต