6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต

OIT36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

OIT36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี