26 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การส่งเสริมความโปร่งใส

OIT32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

OIT 32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  หรือติดต่อโดยตรงมาที่

   โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

  เลขที่ 254 หมู่ 5
  ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

  โทรศัพท์ 056-792782
  Email : admin@pku.ac.th

  หรือ Social Media ของโรงเรียน

  Page Facebook
  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ