6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การส่งเสริมความโปร่งใส

OIT30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ