วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
ข้อมูลพื้นฐาน

OIT3 : อำนาจหน้าที่

03:อำนาจหน้าที่

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด