6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

OIT28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี