6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล