26 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ผู้บริหารสถานศึกษา

S__7241773

นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

เบอร์โทรศัพท์ : 0896424098
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน : 056792782
Email : wath007@hotmail.com

สำเนาของ สำเนาของ คำศัพท์สถิติ (1)

นางสาวนพชรัตน์ จิโรจวิรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

เบอร์โทรศัพท์ : 096-0109740
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน : 056792782
Email : nopcharat@pku.ac.th