3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

บุคลากรทางการศึกษา

ครูกฤษณะ   สาลีผล

ครูอัตราจ้าง

EmbeddedImage-33

นางสาวสุธิดา   สอนวิชา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองสุข   ราวีศรี

ช่างสี

นางรจนา   ราวีศรี

พนักงานงานทำความสะอาด