วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูรจนา    โอภาส

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูกิติยา    ผิวเเตง

ครูบุญช่วย    ภักดี