สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                                          
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
Comments