ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

3.

.........................

2. รางวัล การทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พลังงานสะอาด

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อบจ.เพชรบูรณ์  วันที่ 18 ส.ค. 2562

รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวบุญช่วย ภักดี
...................................................
1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพฯ คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ วันศุกร์ที่  ส.ค. 2562

เด็กหญิงณภัทรา ช่องจอหอ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน

นางอนงค์นาถ ไวยกุล

นางกิติยา ผิวแตง

---------------------------------------------------------------------------


Comments