ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน

o ที่อยู่ สถานศึกษา 
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เลขที่ 254 หมู่ 5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 
โทรศัพท์ 056-792781 โทรสาร 056-792782  Email :  Pkuthitsc@gmail.com
facebookโรงเรียน  :  https://www.facebook.com/pkusc

o แผนที่ตั้งสถานศึกษา

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ


Comments