หน้าแรกhttps://drive.google.com/file/d/1N2UkZ6e26zyoSbc7OEfGyTvTBWUy8Qaa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YydcBpDf0fqygmYK-mCxEQLE86Bzb4Lg/view?usp=sharing       https://drive.google.com/file/d/19MiiJi7nAfDowOHkYOmXTPJVAv-5oI0A/view?usp=sharing


    https://drive.google.com/file/d/1u8DkqI6poQi0DPxnDiz8iIO5dJOKhhnN/view?usp=sharing
แบบเช็คชื่อนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง 2563


https://drive.google.com/file/d/1Fcciog86Rht3WJAsug7sKku6n3uMoL9N/view?usp=sharing

--------------------------------------------------------------------------------------------

  

หน่วยที่ 2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง.mp4 --------------------------------------------------------------------------------------------    
  

จดหมายข่าว ปี 2563วิดีโอ YouTubeZero Waste School


-------------------------------------วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube