หน้าแรก


    https://drive.google.com/file/d/1u8DkqI6poQi0DPxnDiz8iIO5dJOKhhnN/view?usp=sharing
แบบเช็คชื่อนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง 2563


https://drive.google.com/file/d/1Fcciog86Rht3WJAsug7sKku6n3uMoL9N/view?usp=sharing

--------------------------------------------------------------------------------------------

  

หน่วยที่ 2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง.mp4 --------------------------------------------------------------------------------------------    
  

จดหมายข่าว ปี 2563วิดีโอ YouTubeZero Waste School


-------------------------------------วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube