อบรม Google ClassRoom & Google Meet     - กำหนดการ  
           (ให้คุณครูผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาด้วย)
Comments