6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

การบริหารงาน