6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

Author: กฤษณะ สาลีผล