โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

Phukamkrutmaneeuthit School.
เลขที่ 254 หมู่ 5
ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
67180
โทรศัพท์ 056-792782
Email : admin@pku.ac.th