พุขามเกมส์

พุขามเกมส์ครั้งที่ 44

Download สูจิบัตร ตารางการแข่งขัน

Download เกียรติบัตร

ฟุตบอล 9 คน รุ่น ทั่วไปชาย
ฟุตบอล 9 คน รุ่น ทั่วไปหญิง
ฟุตบอล 9 คน รุ่น ม.ต้นชาย
ฟุตบอล 9 คน รุ่น ม.ต้นหญิง
แชร์บอล รุ่น ม.ต้นหญิง
แชร์บอล รุ่น ม.ปลายหญิง
  • 3.เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อรุ่น ม.ต้นชาย
เซปักตะกร้อรุ่น ม.ต้นหญิง
เซปักตะกร้อรุ่น ม.ปลายชาย
เซปักตะกร้อรุ่น ม.ปลายหญิง
วอลเลย์บอลในร่มรุ่น ม.ต้นชาย
วอลเลย์บอลในร่มรุ่น ม.1, ม.2หญิง
วอลเลย์บอลในร่มรุ่น ม.ต้นหญิง
วอลเลย์บอลในร่มรุ่น ม.ปลายชาย
วอลเลย์บอลในร่มรุ่น ม.ปลายหญิง
บาสเก็ตบอลรุ่น ม.ต้นชาย
บาสเก็ตบอลรุ่น ม.ต้นหญิง
บาสเก็ตบอลรุ่น ม.ปลายชาย
บาสเก็ตบอลรุ่น ม.ปลายหญิง

  • 7. กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบ 4X50 เมตรรุ่น ม.1 ม.2ผสม
วิ่งกระสอบ 4X50 เมตรรุ่น ม.3 รุ่น ม.ปลายชาย
วิ่งกระสอบ 4X50 เมตรรุ่น ม.3 รุ่น ม.ปลายหญิง
วิ่งล้อเดียว 4X50 เมตรรุ่น ม.1 ม.2ชาย 2 หญิง 2
วิ่งล้อเดียว 4X50 เมตรรุ่น ม.3 รุ่น ม.ปลายชาย
วิ่งล้อเดียว 4X50 เมตรรุ่น ม.3 รุ่น ม.ปลายหญิง
วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน 4X50 เมตรรุ่น ทั่วไปหญิง
วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน 4X50 เมตรรุ่น ทั่วไปชาย