6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ทำเนียบสภานักเรียน